Ladislava Mikuláštíková

Objekty v krajině 1

O díle

Čas vzniku: 11_2023
Místo vzniku: Šarovy