Vloni se organizátoři tradiční kolektivní fotografické výstavy Ohlédnutí, která každoročně bilancuje dění v našem regionu, pokusili výrazněji zapojit i oči a objektivy mladší generace. Vznikla tak souběžná výstavní kolekce, kterou napoprvé vytvořili studující fotografie na Střední uměleckoprůmyslové škole (SUPŠ) spolu se žákyněmi a žáky oboru Fotografie a nová média hradišťské ZUŠky.
Práce na společné výstavě přináší příležitosti ke vzájemnému propojení a vnáší do studia nové podněty, mimo jiné v podobě setkání s výraznou osobností hostující v kurátorském týmu výstavy Ohlédnutí (letos to byl fotograf Libor Fojtík). K oběma školám se letos připojilo také hradištské gymnázium a naplňuje se tak záměr vtahovat do společného „přemýšlení obrazem“ postupně i další školy v regionu.
Pokud pomineme základní ukotvení v regionu a těžiště práce v roce 2023, dá se u trojice (resp. čtveřice, díky dvěma oborům SUPŠ) samostatných kolekcí najít velmi volně pojaté jednotící téma portrétu – nejen lidí, ale i budov, nejen tváří, ale i věcí, které ve vzpomínkách konkrétní lidi evokují.
Poděkování si zaslouží vedení všech tří škol za podporu účasti ve společném projektu.

 

GYMNÁZIUM

Hradišťské gymnázium si letos připomíná 140 let od svého založení. Studentky a studenti semináře počítačové grafiky se tak do letošního Ohlédnutí zapojují projektem, jehož tématem je původní gymnaziální budova a výrazné stavby v jejím bezprostředním okolí, které spoluutvářejí atmosféru jejich každodenního studentského života.
Při „portrétování budov“ si pod pedagogickým vedením (MgA. Lukáš Psík) osvojovali možnosti fotografické techniky, hledali způsoby, jak efektivně i efektně pracovat se světlem a odrazem, vybírali vhodné pohledy z hlediska využití či naopak narušení perspektivy.
S využitím všech těchto prostředků ale především hledali způsoby, jak ve výrazu fotografovaných budov najít ještě něco jiného, než co nabízí zběžný pohled každodenního kolemjdoucího. 

 

SUPŠ

Na projektu, v němž se studující obraceli ke svým kořenům, se podílely obory Užitá fotografie a Multimedia. Každý z nich nahlížel na téma trochu odlišně.
Studentky a studenti fotografie (pedagogické vedení MgA. Andrea Malinová a David Toman) si vybrali osobu starší 50 let, udělali s ní krátký rozhovor na volné téma spojené s jejím životem a pořídili její portrét. (K rozhovorům ve formě audionahrávky nebo v textové podobě se můžete dostat pomocí QR kódu vedle fotografie).
Studující oboru Multimédia (pedagogické vedení MgA. Petr Willert) pracovali na zátiších, jejichž prostřednictvím reflektovali vzpomínky spojené se svými blízkými.

 

ZUŠ

Na fotografiích žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště se objevují tváře lidí různého věku, genderu, různých profesí. Vidíme zde muže v montérkách, herce, kněze, kominíka, lékaře, učitele, dokonce i starostu města. Jednotlivce, skupinky přátel, matky s dětmi nebo celé rodiny. O jejich profesi či způsobu života, smyšlení a sociálním postavení nám občas napoví jejich oblečení nebo drobná rekvizita zachycená na portrétu. I přes širokou rozmanitost portrétů mají ale všichni tito lidé jedno společné, pochází z Uherského Hradiště a okolí.
Projekt byl zahájen už v roce 2019. Portréty vznikaly na různých místech. Mobilní ateliér s černým pozadím a zábleskovými světly obsluhovaný studenty se tak objevil např. ve foyer kina Hvězda, v nákupní pasáži Slunce, na Masarykově náměstí nebo uvnitř čekárny na Autobusovém nádraží. Náhodní kolemjdoucí pak byli oslovováni studenty s výzvou zapojit se do projektu, který není jen souborem mnoha portrétů, ale ve svém celku se stává dokumentem obrazu života lidí na Uherskohradišťsku.
Obdobně koncipovaný časosběrný fotografický cyklus realizovala převážně v letech 1982 až 1996 trojice českých fotografů, absolventů oboru fotografie na pražské FAMU, Jan Malý, Jiří Poláček a Ivan Lutterer.  Když se díváme na jejich černobílé snímky, je až zarážející, jak moc se ke dnešnímu dni změnilo. Oblečení, účesy, ale i typologie tváří, držení těla, výraz v očích portrétovaných. Z toho všeho přímo čiší atmosféra osmdesátých a devadesátých let. Je zřejmé, že je každý člověk více či méně, vědomě či nevědomě, nositelem obrazu své doby a místa, ve kterém žije. S odstupem let je toto sdělení o mnoho zřetelnější.
A právě na fenoménu sociologického portrétu, kdy jsou fotografovaní lidé zachyceni ve své přirozené, autentické podobě, staví i soubor „Člověk UH“. Fotografie nám umožňují číst z výrazů obličejů, gest a projevů portrétovaných, sledovat styl odívání s ohledem na věk, místo i roční období. Divák může na základě vlastní interpretace hledat vztahy, odhadovat souvislosti, kategorizovat osobnostní typologie. Soubor tak jako celek utváří specifický sociální obraz našeho regionu charakteristický pro určité období.

Na projektu se podíleli žáci Matěj Bartoň, Matěj Bartoš, Eliška Čechová, Jan Durďák, Eliška Gazdíková, Ema Hoffmannová, Lucie Hyrošová, František Chmelař, Michaela Janíková, Martin Janulík, Eliška Jordánová, Pavla Junaštíková, Klára Kadlčíková, Lucie Kreisingerová, Olivia Kukučková, Matouš Marek Malůšek, Kateřina Mičková, Vojtěch Nekarda, Matyáš Papuga, Matěj Pavlíček, František Procházka, Denis Radina, Soňa Rašíková, Tobiáš Sadílek, Pavel Šáchorek, Zuzana Šuranská, Filip Talík, Kryštof Tschöpl, Anna Uhrová, Jiří Uvíra, Katrin Valentíková a Eliška Zálešáková.
Pedagogické vedení a koncepce projektu MgA. Marek Malůšek, Ph.D.