Studentské ohlédnutí 2022

Letošní ročník tradiční fotografické přehlídky se nově snaží vtáhnout do neformální komunity fotografů regionu také mladé adepty fotografie. Součástí Ohlédnutí se tak stává společná výstava žáků a studentů dvou uherskohradišťských škol – Základní umělecké školy (studijní zaměření Fotografie a nová média) a Střední  uměleckoprůmyslové školy (obor Užitá fotografie).

Ačkoliv v letošním ročníku na obou školách přistoupili k zadání odlišným způsobem, vzájemné propojení kromě výsledné výstavy přineslo také společné inspirační a tvůrčí setkání se členem kurátorského týmu letošního Ohlédnutí, významným českým fotografem Karlem Cudlínem. Do aktivní účasti na přehlídce by organizátoři Ohlédnutí rádi postupně vtáhli i další školy z regionu Slovácka.

Výstava probíhá pod záštitou starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy.

 

Soubor portrétů, který v rámci výstavy Ohlédnutí 2022 vytvořili žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště, představuje tváře mladých Ukrajinců, kteří byli nuceni v důsledku ruské agrese na Ukrajině opustit domovy a své nové útočiště nalezli v regionu Uherskohradišťska. Koncept na ně nahlíží skrze jejich zájmy, odbornosti, ve kterých se vzdělávají, zdokonalují a připravují pro svou budoucí profesi, pro život v dospělosti. Představuje je jako rodící se osobnosti, které chtějí rozvíjet svůj talent a mít před sebou budoucnost s příležitostmi pro uplatnění nabytých schopností. V této nezištné a upřímné víře ve smysluplnou budoucnost se shodují s mladými lidmi u nás, ale i kdekoliv jinde na světě. Pohledy jejich očí tak představují primární ryzí tvořivou sílu jako protiklad negativních a destruktivních tendencí, tyranie, lží a nenávisti.     

Výuka v ateliéru Fotografie a nová média pod vedením Marka Malůška probíhá projektovým způsobem, což v praxi znamená, že se zvolené médium (fotografie) stává nástrojem pro poznání vybraných společenských, kulturních nebo historických jevů. Cílem tedy není jen poznání a osvojení si samotného média, ale také rozvíjení kritického myšlení žáků a získávání a propojování znalostí a dovedností v různých oblastech. Výstupy jednotlivých projektů v podobě výstavních souborů pak nabízejí veřejnosti hodnotící pohled nejmladší generace.

Projektu se zúčastnili žáci Výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště studijního zaměření Fotografie a nová média Matěj Bartoň, Beata Daňková, Eliška Gazdíková, Lucie Hyrošová, Martin Janulík, Klára Kadlčíková, Olivia Kukučková, Madalena Anna Malůšková, Alexandra Mikešová, Vojtěch Nekarda, František Procházka a Soňa Rašíková.

Pedagogické vedení MgA. Marek Malůšek, PhD. Produkce a organizace projektu Ing. Dalibor Jirásek, Mgr. Halyna Kožedub a Lucie Ševčíková. Poděkování za podporu při realizaci projektu patří Charitě Uherské Hradiště.

 

Oleksandra

Oleksandra

Makar

Makar

Maxim

Maxim

Alina

Alina

Oleksandra, Eva

Oleksandra, Eva

Taisia

Taisia

Karolina

Karolina

Olena

Olena

Mykyta

Mykyta

Ilja

Ilja

Anastasia

Anastasia

Sofia

Sofia

Dzvinka

Dzvinka

Anna

Anna

Kateryna

Kateryna

Dima

Dima

 

Studenti oboru Užitá fotografie a média ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti neměli jasně definován rámec, ve kterém se mají pohybovat. Měli vytvářet snímky s důrazem na uchopení jejich vlastní myšlenky, která však měla podporovat původní ideu celé přehlídky a to je jakékoliv ohlédnutí za minulým rokem. Formálně se tedy nemuseli věnovat pouze dokumentu a reálnému dění na Slovácku, ale mohli pracovat i s výtvarnou anebo konceptuální fotografií. Nechávali jsme jim volnost v tvorbě a chtěli tak podnítit jejich představivost a rozvoj vlastního vizuálního a koncepční stylu.

V jejich práci se objevují přístupy, kdy se studenti vyrovnávají se sebou samými, se změnami v jejich životech, ale také dokumentují společensko-kulturní události v jejich okolí. Na projektu se podíleli studenti 1. – 4. ročníku a omezeni byli pouze minimálním počtem fotografií.

Projektu se zúčastnili studenti oboru Užitá fotografie a média Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště Lucie Kalabusová, Veronika Pančochová, Mikuláš Paule, Valentýna Pochylá, Leona Čaňová, Lucie Ferdová, Ema Guryčová, Nikol Krystenová, Nikol Mikulcová, Markéta Pakrová, Max Rajsigl, Romana Březinová, Martin Dušek, Monika Kučerová, Viktorie Veletová, Helena Vojtková, Emma Vrublová, Ema Flajzarová, Lucie Gajdošíková, Anna Kodrlová, Kateřina Kučerová, Eliška Rachůnková.

Pedagogické vedení MgA. Lubomír Ančinec, MgA. Andrea Malinová, David Toman a Bc. Lenka Trčková.

Romana Březinová

Romana Březinová

Leona Čaňová

Leona Čaňová

Martin Dušek

Martin Dušek

Lucie Ferdová

Lucie Ferdová

Ema Flajzarová

Ema Flajzarová

Lucie Gajdošíková

Lucie Gajdošíková

Ema Guryčová

Ema Guryčová

Lucie Kalabusová

Lucie Kalabusová

Anna Kodrlová

Anna Kodrlová

Nikol Krystenová

Nikol Krystenová

Kateřina Kučerová

Kateřina Kučerová

Monika Kučerová

Monika Kučerová

Nikol Mikulcová

Nikol Mikulcová

Markéta Pakrová

Markéta Pakrová

Veronika Pančochová

Veronika Pančochová

Mikuláš Paule (1)

Mikuláš Paule (1)

Mikuláš Paule (2)

Mikuláš Paule (2)

Valentýna Pochylá

Valentýna Pochylá

Eliška Rachůnková

Eliška Rachůnková

Max Rajsigl

Max Rajsigl

Viktorie Veletová

Viktorie Veletová

Helena Vojtková

Helena Vojtková

Emma Vrublová

Emma Vrublová