Iva Gejdošová - Zpříma

Věci nekomplikovat, nerušit a nestylizovat je klíč, který pomáhá rozluštit nejen tuto sérii fotografií. Série Zpříma zachycuje momenty (nejčastěji práce) na zahradě, které se prolínaly celým předchozím kovidovým rokem.
Užitečnost věcí nepochází z jejich člověkem dané podstaty, ale individuální svobody užití a radosti, kterou jim jako lidé dáváme. Stejně tak funguje celá kultura, která pojmům přiřazuje významy. Právě na tuto absurdnost chce autorka poukázat.

panel 1

panel 1

panel 2

panel 2

panel 3

panel 3

panel 4

panel 4

panel 5

panel 5

panel 6

panel 6

panel 7

panel 7

panel 8

panel 8

panel 9

panel 9