Radovan Chvíla

Mikulčin Vrch

O díle

svítání
Čas vzniku: prosinec 2020
Místo vzniku: Moravské Kopanice