Miroslav Svoboda

kachna divoká s mláˇfaty na rybníku Havaj

O díle

Čas vzniku: 30.5.2020
Místo vzniku: Staré Město