Milan Němčický

Šafránka červenožlutá

O díle

Výskyt: jednotlivě nebo v trsech na rozkládajících se pařezech jehličnanů, zejména borovic a smrku
Čas vzniku: srpen 2021
Místo vzniku: Salaš