Michael Jurák

Salaš

O díle

Krajina ve večerním světle
Čas vzniku: 30.9.2018
Místo vzniku: Salaš