Jaroslav Vainlich

Současná krajina

O díle

Žlutá krajina
Čas vzniku: Pozdní jaro 2019
Místo vzniku: Pod Chřiby