Jaroslav Vainlich

Osamělý

O díle

Krajina pod Mikulčákem
Čas vzniku: Podzim 2019
Místo vzniku: Mikulčin vrch