Iva Gejdošová

Kunovjanka

O díle

Kunovská děvčica
Čas vzniku: 2020
Místo vzniku: Kunovice