František Ingr

Základy památníku příletu J. P. II. do Tupes v r. 1990.

O díle

Žehnání základů památníku arcibiskupem Janem Graubnerem.
Čas vzniku: 2020. 05. 18. 17:20 hod.
Místo vzniku: Tupesy