Antonie Dvořáková

Ani Komenský Neunikl

O díle

Socha Jana Amose Komenského ve Strážnici po vypuknutí pandemie Covid-19: Ani tehdy lidé neztratili smysl pro humor.
Čas vzniku: 7. 4. 2020
Místo vzniku: Strážnice